Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2014; Cilt: 6; Sayı: 1
Derleme
1. Major Depresif Bozuklukta Nöroinflamatuvar Hipotez
GS Varma
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği
A Koyuncu, Z Binbay
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):10-19
ÖZET
TAM METİN
3. Aleksitimi: Tedavi Girişimleri
M Şaşıoğlu, Ç Gülol, A Tosun
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):20-31
ÖZET
TAM METİN
4. Bariatrik Cerrahinin Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri
GM Sevinçer, H Coşkun, N Konuk, S Bozkurt
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):32-44
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofrenide Şiddet
H İmer Aras
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):45-55
ÖZET
TAM METİN
6. Göçün Psikososyal Boyutu
A Tuzcu, K Bademli
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):56-66
ÖZET
TAM METİN
7. Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri
S Tuzcuoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):67-78
ÖZET
TAM METİN
8. Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri
S Sabancığulları, AA Açıl, S Hallaç
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2014; 6(1):79-91
ÖZET
TAM METİN