Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2013; Cilt: 5; Sayı: 3
Derleme
1. Şizofrenide Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları Eştanısı
H İmer Aras
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):260-275
ÖZET
TAM METİN
2. Atipik Depresyon
A Koyuncu, Z Binbay, E Ertekin, S Sağır
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):276-289
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II'nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar
S kesebir, L İnanç, G Yıldırım
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):290-298
ÖZET
TAM METİN
4. Plasebo Etkinin Nörobiyolojisi
M Erdem, S Akarsu, M Gülsün
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):299-312
ÖZET
TAM METİN
5. Varoluşçu Felsefe Bakış Açısına Göre Jinekolojik Kanser Yaşantıları: Bir Niteliksel Meta-Sentez Çalışması
İ Arslan Özkan, G Teskereci, Ö Kulakaç
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):313-329
ÖZET
TAM METİN
6. İçselleştirme, İçealım, İçeatım ve Özdeşim
İ Taymur, R Cumhur Boratav
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):330-342
ÖZET
TAM METİN
7. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik Defisitlerin Beyin Bölgeleri İle İlişkisi
T Öznur, M Erdem, S Akarsu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):343-354
ÖZET
TAM METİN
8. Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar
NB Bahadırlı, C Tutuğ, H Ceviz, O Çalıyurt
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(3):355-377
ÖZET
TAM METİN