Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2013; Cilt: 5; Sayı: 1
Derleme
1. Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme
K Kara, S Akarsu, S Verim
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Otizmde Yüz ve Duyguların Yüz İfadelerini Tanıma
MT Kadak, T Demir, B Doğangün
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):15-29
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuk ve Ergenlerde Özkıyım
D Karaman, İ Durukan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):30-47
ÖZET
TAM METİN
4. Yeme Bozukluklarında Özkıyım Davranışı
B Öncü, D Sakarya
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):48-59
ÖZET
TAM METİN
5. Epilepsi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar
Ö Ekinci, F Toros
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):60-77
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik Psikiyatri Hastalarının Aileleri: Sistematik Bir İnceleme
ZÇ Duman, K Bademli
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):78-94
ÖZET
TAM METİN
7. Postkontüzyonel Sendromda Tedavi
N Keskin, L Tamam
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):95-108
ÖZET
TAM METİN
8. Uzun Dönem Kanser Hastalarında Psikososyal Sorunlar
B Bag
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(1):109-126
ÖZET
TAM METİN