Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 4
Araştırma
1. Alkol Bağımlılığı Olan ve Olmayan Bireylerin Öfke Ruminasyonu Açısından Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
M Vatansever, İÖ İlhan
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):255-264
ÖZET
TAM METİN
2. Sigara İçmeyen Gebelerde Pasif Sigara İçicilik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
AP Danagöz, C Öner, H Çetin, EE Şimşek
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):265-274
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıkları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
ŞZ Altunkürek, K Özçoban
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):275-284
ÖZET
TAM METİN
4. Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarıcı Resimler ve Yazılar ile İlgili Düşünceleri ve Nikotin Bağımlılık Düzeyleri
E Ceylan, N Uysal, A Koç
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):285-296
ÖZET
TAM METİN
5. Elektronik Sigara Kullanımına Yönelik Tutum ve Kullanım Özellikleri: İzmir Örneklemi
DH Atlam, DŞ Kaylı, G Yararbaş
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):297-307
ÖZET
TAM METİN
6. Madde Kullanım Bozukluğunun Ergenlerde Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi
R Mustafaoğlu, EK Mutlu, C Mutlu, A Çiftçi, AR Özdinçler
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):308-316
ÖZET
TAM METİN
7. Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Örneği
H İkiışık, G Turan, S Korkmaz, HB Aydın, HM Solak, K Özmeral, S Bayram, M Bulut, I Maral
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):317-325
ÖZET
TAM METİN
8. Madde Bağımlılığının Deri-Benlik Kuramı Çerçevesinde Projektif Testler Aracılığı ile Değerlendirilmesi
E Çinka, ETT İkiz
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):326-337
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Bir Teknoloji Bağımlısı Yetiştirmek: Yeni Doğandan Ergenliğe Ebeveynliğe Yardımcı Bir Duygu Düzenleme Aracı Olarak Sanal Ortamlar
B Karateke
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):338-347
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. Kumar, Zehir ve Cinayet: Elfriede Blauensteiner Vakası
Z Tırmıkçıoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(4):348-350
ÖZET
TAM METİN