Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 2
Araştırma
1. Bergen Alışveriş Bağımlılığı Ölçeği’nin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışına Uyarlanması
Y Bozdağ , ÖY Alkar
Bağımlılık Dergisi, 2018; 19(2):23-34
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Madde Kullanım Bozukluğu olan Bireylerde Sosyal İşlevsellik, Algılanan Esenlik ve Stresle Başa Çıkma
M Kargın, D Hiçdurmaz
Bağımlılık Dergisi, 2018; 19(2):35-39
ÖZET
TAM METİN
3. Elektronik Sigara (E-sigara) Kullanımına Bağlı Zehirlenmeler
G Göney 
Bağımlılık Dergisi, 2018; 19(2):40-44
ÖZET
TAM METİN