Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: 3
Editörden
1. Hak ettik mi?
Ö Pektaş
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):110-110
Araştırma
2. Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
R Hacıhasanoğlu, S Türkleş, A Yıldırım, P Karakurt
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):111-123
3. Yurtdışında Yaşayıp Askerlik Sürecinde Psikiyatri Polikliniğine Müracaat Eden Hastalarda Semptom Örüntüleri ile Madde Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
B Özdemir, C Çelik, A Doruk, A Cüceloğlu, A Balıkçı, A Özşahin
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):124-129
4. Alkol Kullanım Ölçütlerinin Tarama Testleri ve Biyokimyasal Belirleyicilerle İlişkisi
C Şengül, CB Şengül, T Okay, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):130-134
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
FÜ Top, H Genç, H Erkuran, E Kaymak, Ş Göllü, EA Pekdemir
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):135-141
6. Orta Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Sigara Kullanma Alışkanlığı
H Yorulmaz, S Yeşilyurt, K Özdilli, FP Paçal
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):142-147
Derleme
7. Alkol Kullanımına Bağlı Bilişsel Bozulmalar
AG Gönentür, V Topçuoğlu, S Nurmedov
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):148-154
8. Dopaminerjik Sistem ve Bağımlılık
C Şengül, H Herken
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):155-161