Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 9; Sayı: 2
Editörden
1. Bir Teşekkür Borcu
M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):54-54
Araştırma
2. Alkolik Babası Olan Çocukların Yaşam Deneyimleri
S Akbaş, Ö Böke, K Karabekiroğlu
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):55-59
ÖZET
3. Psikopatolojinin ve Kişilik Boyutlarının Alkol Kullanımına Bağlı Sorunların Şiddeti ile İlişkisi
C Evren, B Evren, E Dalbudak
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):60-64
ÖZET
4. Yeme Bozukluğu Hastalarında Alkol ve Psikoaktif Madde Kullanım Bozukluğu: Kontrollu Bir Çalışma
F Keçeli, F Maner, L Alpkan, N Ergen, N Eradamlar
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):65-71
ÖZET
5. Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Sigara ve Alkol Kullanımına Başlamada ve Bırakmada Etkili Olan Faktörler
DM Siyez
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):72-77
ÖZET
6. Bir Ergen Bağımlılık Tedavi Merkezine Başvuran Olguların Yıllara Göre Madde Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Z Yüncü, AT Bayram, E Altıntoprak, SA Akgür, H Coskunol, C Aydın, M Tamar
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):78-83
ÖZET
Derleme
7. Bağımlılık Sorunsalını Projektif Testlerle Değerlendirme; Bir Gözden Geçirme
TT İkiz
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):84-90
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Disülfiram Sanıldığı Kadar Masum mu? İki Olgu Bağlamında Disülfiramın Nörolojik Etkilerinin Gözden Geçirilmesi
E Altıntoprak, G Malkoçlu, Dİ Haznedaroğlu, H Coskunol
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):91-94
ÖZET
9. Akut Uçucu Entoksikasyonu ve Deliryumu: Bir Olgu Sunumu
MA Ateş, ÜB Semiz, A Algül, C Başoğlu, S Ebrinç, M Çetin
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):95-97
ÖZET
10. Kodein Bağımlılığı: İki Olgu Sunumu
Z Öztürk, G Karakuş, YE Evlice
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):98-101
ÖZET
Editöre Mektup
11. Venlafaksin kullanımı sırasında yanlış pozitif fensiklidin taraması
Dİ Haznedaroğlu, AS Gönül, S Vahip, K Ögel
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(2):102-102