Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3
Araştırma
1. Denizli İli Merkezindeki Banka Çalışanlarında Tütün Kullanım Durumu ve Sağlık Sorunları
NM Acımış, M Bostancı, Aİ Bozkurt, A Özşahin
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):115-120
ÖZET
TAM METİN
2. Bir Halk Eğitim Merkezinde Yürütülen Sağlık Eğitimi Uygulamalarının Kadınların Sigarayı Bırakma Davranışları Üzerindeki Etkinliği
Z Gölbaşı, S Levent
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):121-126
ÖZET
TAM METİN
3. İki Uçlu Bozukluk ve Madde Kullanım Bozukluğu: Siklotimik Mizaç Yatkınlık Belirleyici midir?
S Kesebir, Y Şimşek, ÖA Kalyoncu
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):127-132
ÖZET
TAM METİN
4. Yatarak Tedavi Gören Bağımlı Hastalarda Nüksün Değerlendirilmesi
Ö Saatçioğlu, A Yapıcı, G Ciğerli, R Üney, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):133-137
ÖZET
TAM METİN
5. Adli Tıp Kurumunda İncelenen Afyon ve Türevlerinde 1990 ile 2000 Yılları Arasındaki Değişimler
S Toprak, MK Özağ, M Aksu, A Yıldırım, İ Çetin
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):138-140
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Toluen Maruziyeti Sonucu Gelişen Uçucu Madde Koklamaya Bağlı Ani Ölüm Sendromunun Muhtemel Biyolojik Mekanizmaları
M Vural, K Ögel
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):141-145
ÖZET
TAM METİN
7. Madde Kullanım Bozukluklarında Genetik: Bir Gözden Geçirme
Z Yüncü, HA Savaş
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):146-152
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Deliryum Tremens Genç Hastalarda Görülür mü: Beş Olguyu İçeren Bir Değerlendirme
G Köroğlu, H Mırsal, ÖA Kalyoncu, Ö Pektaş, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):153-157
ÖZET
TAM METİN
9. Opioid Yoksunluk Deliryumunun Klinik Görünümünü Karmaşıklaştıran Beyin Apsesi: Olgu Sunumu
M Kul, HA Savaş, MC Kaya, S Selek, M Yumru
Bağımlılık Dergisi, 2007; 8(3):158-161
ÖZET
TAM METİN