Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 7; Sayı: 1
Araştırma
1. Bir Kamu Kuruluşu Bilgi İşlem Merkezi Çalışanlarının Sigara İçme ile İlgili Tutum ve Davranışları
H Altıntaş, G Boztaş, C Polat, Ö Salor, İ Yaman, E Uğurlu
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):3-10
ÖZET
TAM METİN
2. Bursa ve Çevresinde Kullanılan Esrar, Eroin ve Ekstazi Tabletlerinin Etkin Madde Miktarları ve Katkı Maddelerinin Belirlenmesi
S Nerkis, HH Oruç
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):11-17
ÖZET
TAM METİN
3. Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: İstanbul Örneklemi
K Ögel, S Taner, CY Eke
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):18-23
ÖZET
TAM METİN
4. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrencilerinde Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı
Ş Yiğit, L Khorşid
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):24-30
ÖZET
TAM METİN
5. Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bir Bağımlılık Merkezine İki Yıl Süresince Başvuran Olguların Sosyodemografik Değerlendirilmesi
Z Yüncü, C Aydın, H Coşkunol, E Altıntoprak, AT Bayram
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):31-37
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanmak İçin Duyulan Arzu ve Bu Maddelerle İlgili Rüyalar
D Gürpınar, L Tokuçoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):38-43
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Kronik Toluen Entoksikasyonuna Bağlı Korpus Kallozum Nekrozu: Psikiyatrik Belirtilerle Seyreden Bir Olgu Sunumu
M Gülsün, O Uzun, A Doruk
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(1):44-48
ÖZET
TAM METİN