Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 4; Sayı: 3
Araştırma
1. Tip I ve Tip II alkolik çocuklarında akademik başarı
S Akbaş, E Tütüncü, M Tamar, H Coşkunol, H Kesikçi
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):91-95
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: Yatan hasta verilerinin incelenmesi
EC Evren, Ö Saatcioğlu, B Evren, A Yapıcı, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):96-100
ÖZET
TAM METİN
3. Eroin bağımlılarında intihar düşüncesi, planı ve girişimi
A Koyuncu, H Mırsal, MF Yavuz, ÖA Kalyoncu, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):101-104
ÖZET
TAM METİN
4. İstanbul örnekleminde sigara kullanım yaygınlığı
K Ögel, D Tamar, E Özmen, T Aker, A Sağduyu, C Boratav, O Liman
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):105-108
ÖZET
TAM METİN
5. 1998-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören alkol ve madde kullanımı olan olguların değerlendirilmesi
Ö Saatçioğlu, EC Evren, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):109-117
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Şizofreni ve madde kullanımı
Y Akvardar, M Tümüklü, K Alptekin
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):118-122
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Anksiyete ve alkol kullanım bozukluğu ilişkisi: Bir olgu sunumu
O Bozkurt, Ö Pektaş, ÖA Kalyoncu, H Mırsal, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(3):123-126
ÖZET
TAM METİN