Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 4; Sayı: 2
Araştırma
1. Alkol bağımlılarında aleksitimi ve depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları ile ilişkisi
C Evren, B Eken, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):47-52
ÖZET
TAM METİN
2. Tıp öğrencilerinde alkol kullanımı ile ilgili önyargı ve tutumları
E Genişol, İ Yargıç, Ö Saka, F Sivri, Ş Güleryüz, G Işıl, E Baraz, G Dağlıgöz, P Aslanargün, İ Güvenç
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):53-56
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol bağımlılığında remisyon süresi üzerinde etkili olan değişkenler
İÖ İlhan, H Demirbaş, AY Yarpuz, YB Doğan
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):57-61
ÖZET
TAM METİN
4. Farelerde bireysel lokomotor aktivite farklılığının nikotin duyarlılaşmasına etkileri
H Kayır, T Çelik
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):62-66
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye'de ortaöğretim gençliği arasında Ecstasy kullanımı
K Ögel, A Çorapçıoğlu, Ş Tot, O Doğan, A Sır, M Bilici, D Tamar, Ş Uğuz, Ç Yenilmez, M Tamar
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):67-71
ÖZET
TAM METİN
6. Remisyondaki alkol bağımlılarında kontrol odağı
Ö Pektaş, H Mırsal, ÖA Kalyoncu, D Tan, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):72-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Patolojik kumar oynama: Biyopsikososyal yaklaşım
ÖA Kalyoncu, Ö Pektaş, H Mırsal
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):76-80
ÖZET
TAM METİN
8. Madde bağımlılığının psikofarmakolojik özellikleri
E Sağlam, Tİ Uzbay, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2003; 4(2):81-87
ÖZET
TAM METİN