Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 5
Araştırma
1. İlaç kullanmayan ve eş tanısı olmayan obsesif kompulsif bozuklukhastalarında plasma allopregnanolon düzeyleri
L Utku İnce, LGönenir Erbay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):435-442
ÖZET
TAM METİN
2. İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarınınbakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması
N Hancı, A Sarandöl, S Eker, C Akkaya
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):451-458
ÖZET
TAM METİN
3. İranlı kadınlarda İntihar düşüncesi, evlilik uyuşmazlığı ve etkili ilişkilerde azalma
M Khezeli, SMM Hazavehei, S Ariapooran, A Ahmadi, A Soltanian, F Rezapur-Shahkolai
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):459-465
ÖZET
TAM METİN
4. Buprenorfin/nalokson tedavisi gören opiyat bağımlısı hastalardatedavinin erken döneminde uyku kalitesinin değerlendirilmesi
H Şipka, E Vardar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):466-471
ÖZET
TAM METİN
5. Elektrokonvulsif tedavi sırasında beyin oksijenlenmesi
BG Aydın, G Küçükosman, N Atasoy
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):472-477
ÖZET
TAM METİN
6. İstanbul ilinde öğrenim gören lise öğrencilerinde aleksitimi karakterözellikleri ile üst biliş özellikleri ve ruhsal sorunlar arasındakiilişkinin incelenmesi
G Uzal, M Yavuz, B Akdeniz, S Çallı, N Bolat
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):478-484
ÖZET
TAM METİN
7. DEHB’li çocuklarda NPY, leptin ve grelin düzeyleri:Metilfenidat tedavisinin etkisi
E Demirci, Z Lushi Şan, A Irmak, S Özmen, E Kılıç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):485-492
ÖZET
TAM METİN
8. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda otonomsinir sistemi aktivitesinin bir göstergesi olarak kalp hızı değişkenliği
T Yüksel, Ö Özcan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):493-500
ÖZET
TAM METİN
9. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde istismar veistismarcıya ilişkin özelliklerin ve psikopataloji ile ilişkilirisk etkenlerinin değerlendirilmesi
Ç Yektaş, AE Tufan, B Büken, N Yurteri Çetin, M Yazıcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):501-508
ÖZET
TAM METİN
10. Üç yıl ve üzerindeki DEHB tedavisi uzun dönem komplikasyonlarıengelleyebilir: Türkiye’de tek bir merkezde DEHB’li çocuklarınuzun dönem prognozu ile ilgili bir ön çalışma
E Sarı Gökten, N Saday Duman, B Uçkun, AE Tufan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):509-517
ÖZET
TAM METİN
11. Obez çocuk ve ergenlerde otizm spektrum bozukluğuve otistik belirtilerin araştırılması
Ç Uğur, A Uçaktürk, E Mengen Uçaktürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):518-525
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
12. Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu
AA Özdoğru, Ö Açıkgöz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(5):526-526
TAM METİN