Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4
Araştırma
1. Şizofreni ve bipolar bozuklukta metabolik sendrom yaygınlığınınkarşılaştırılması: Karadeniz bölgesinden kesitsel bir çalışma
PK Çankaya, A Tiryaki, FC Arslan, S Çankaya
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):346-354
ÖZET
TAM METİN
2. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran bariatrik cerrahi adaylarında yeme bozukluğu
MZ Eroğlu, Ş Sertçelik, L Tamam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):355-361
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatri hemşireliği eğitimi: Filmler ve yansımaları
AGY Ayhan, Y Çekiç, G Ançel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):362-369
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin yordayıcısı olarak azim: Bir yapısal eşitlik modellemesi
MB Özhan, M Boyacı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):370-376
ÖZET
TAM METİN
5. Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde yatan hastaların yatış süresini etkileyen etkenler
C Koçak, MN İlhan, A Kuruoğlu, H Kaptan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):377-382
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve üniversite yaşamı boyunca değişimi
H Durmuş, O Günay, S Yıldız, A Timur, E Balcı, S Karaca
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):383-389
ÖZET
TAM METİN
7. Zihinsel engelli bireylerin anne-babalarının algıladığı damgalanma:Yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz çalışması
S Duran, S Ergün
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):390-396
ÖZET
TAM METİN
8. Ergenlerde siber zorbalık, internet aile tutumu ve aile işlevselliğinin etkisi
İD Çimen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):397-404
ÖZET
TAM METİN
9. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda akran örselemesi/zorbalık
AC Örengül, OT Sabuncuoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):405-410
ÖZET
TAM METİN
10. DEHB’li çocukların anne-babalarının aleksitimi, depresyon ve çocukluk çağı DEHB belirti düzeylerinin incelenmesi
Z Güleş, H Aksu, BG Özgür
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):411-418
ÖZET
TAM METİN
11. Türkiye’deki bir sığınmacı kampında yaşayan bir grup çocuk ve ergende gözlenen duygusal ve davranışsal sorunlar
V Çeri, Ü Özer
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):419-426
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Kallmann Sendromunda psikoz: Olası genetik yatkınlık temelinde bir olgu bildirimi
SS Kırlıoğlu, YH Balcıoğlu, PÇ Aydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(4):427-430
ÖZET
TAM METİN