Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3
Araştırma
1. Cinsel ağrı bozukluğu olan Türk kadın örnekleminde penetrasyonbilişlerinin ve cinsel işlevselliğin değerlendirilmesi:Karşılaştırmalı bir çalışma
S Doğan, GV Saraçoğlu, E Erbek, K Budak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):227-234
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar I bozukluk hastalarında zihin kuramı becerileri, iç görü veyaşam kalitesinin değerlendirildiği olgu-kontrol çalışması
E Başoğlu, L İnanç, M Altıntaş, EE Beştepe
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):235-243
ÖZET
TAM METİN
3. Bağımlılıkta düzenli egzersizin benlik saygısına etkisi
M Kulu, F Özsoy, S Baykara
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):244-249
ÖZET
TAM METİN
4. Kırsal bölgede antidepresan ilaç kullanım alışkanlığınınirdelenmesi: Çok merkezli bir araştırma
E Dost, O Öztürk, M Ünal, H Yılmaz, G Öztürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):250-255
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni hastalarında intihar girişimininbilişsel işlevler, umutsuzluk ve iç görü ile ilişkisi
HM Öztürk, N Yüksel, Ç Utku
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):256-263
ÖZET
TAM METİN
6. Şizofrenide retina sinir lifi ve ganglion hücre-iç pleksiform tabakakalınlıklarındaki azalma, iç görü ile ilişkisi: Kontrollü bir çalışma
DH Delibaş, Ö Kartı, E Erdoğan, T Şahin, Ö Bilgiç, A Erol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):264-273
ÖZET
TAM METİN
7. Şizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal anksiyete,saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi
O Aydın, FP Çökmüş, K Balıkçı, PÜ Aydın, AE Danacı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):274-280
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofreni açısından yüksek riskli çocuk ve ergenlerdealgılanan anne-baba tutumları ve yaşam kalitesi düzeyleri
F Gümüştaş, N Perdahlı Fiş, Y Yulaf, EK Kütük, GY Akgül, T Kuşçu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):281-289
ÖZET
TAM METİN
9. İçe/dışa yönelim sorunları ile mizaç, aile işlevleri veyetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
HŞ Güzel,H Arkar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):290-299
ÖZET
TAM METİN
10. DEHB etiyopatogenezinde BPA ve fitalatların rolü olabilir mi?
DB Öztop, E Demirci, S Özmen, M Kondolot, F Kardaş, H Per
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):300-306
ÖZET
TAM METİN
11. Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukve ergenlerde öfke düzeyi ve depresyon ilişkisi
C İnce, S Kandil
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):307-313
ÖZET
TAM METİN
12. Oksidatif stres göstergelerinin otizmli vesağlıklı çocuklarda karşılaştırmalı bir çalışması
Ç Uğur, H Tunca, E Sekmen, ÖŞ Üneri, M Alişik, Ö Erel, E Solmaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):314-322
ÖZET
TAM METİN
13. Otistik spektrum bozuklukları ile Lyme hastalığıarasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
H Ünver, NÇ Memik, GS Tamer
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):323-330
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Olağandışı bir hipokondriyazis tezahürü
S Tunç, HS Başbuğ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):331-333
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Duloksetin ile ilişkili hiponatremi
S Sayın, B Bursalı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018; 19(3):334-334
TAM METİN