Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 17; Sayı: Ek 3
Olgu Sunumu
1. Mirtazapin kullanımına bağlı üriner inkontinans: Bir olgu sunumu
YY Bilgin, İ Yağcı, S Tunç, A Demir
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):5-7
ÖZET
TAM METİN
2. Düşük doz olanzapin kullanımı sonrası gelişen tortikollis ve tedavisi: Bir olgu sunumu
N Gündüz, H Turan, TS Kirkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):8-10
ÖZET
TAM METİN
3. Haloperidol depo ile gelişen bir nöroleptik malign sendrom olgusu
H Yiğit, T Mutu, ES Örsel, A Erol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):11-13
ÖZET
TAM METİN
4. Duloksetine bağlı gelişen spontan ejakülasyon
MA Camkurt, MF Yılmaz, S Güneş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):14-16
ÖZET
TAM METİN
5. İçgörüsü kötü obsesif kompulsif bozukluk: Bir olgu sunumu
İD Çimen, NÇ Memik, ÖY Gündoğdu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):17-19
ÖZET
TAM METİN
6. Sydenham koresinde intihar düşünceleri ve intihar girişimi: Bir olgu sunumu
EÖ Demirci
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):20-23
ÖZET
TAM METİN
7. Eş kaybı sonrası yüzük parmağı otofajisi
RK Çınar, Ö Taşdelen, B Sönmez, Y Görgülü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):24-26
ÖZET
TAM METİN
8. Klomipramin tarafından indüklenen ve akut solunum yetmezliğine yol açan ilk akut eozinofilik pnömoni benzeri sendromun olgu sunumu
P Çimen, M Ünlü, C Kıraklı, S Bilaçeroğlu, R Demirer
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):27-30
ÖZET
TAM METİN
9. Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu
H Bulut
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):31-34
ÖZET
TAM METİN
10. Atomoksetin ile ilişkili anjiyoödem: Olgu sunumu
MÇ Uytun, E Demirci
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):35-37
ÖZET
TAM METİN
11. On iki yıl boyunca iğne ile kendine zarar veren bir olgu
AO İbiloglu, A Atlı, S Demir, A Sır
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):38-40
ÖZET
TAM METİN
12. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile izlenirken, tesadüfen tanı konan bir mukopolisakkaridozis tip III B olgusu
N Urgancı, D Kalyoncu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):41-44
ÖZET
TAM METİN
13. Yedi yaşında erkek çocukta fluoksetinin tetiklediği trikotillomani: Olgu sunumu
N Bolat, M Yavuz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):45-47
ÖZET
TAM METİN
14. Psikotik depresyon ve nöbet ile başvuran bir Fahr Sendromu olgusu
ÖU Ethemoğlu, S Yasin, İF Karababa, Ö Kocatürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):48-51
ÖZET
TAM METİN
15. Seçici serotonin gerialım inhibitörü kullanımı sonrası gelişmiş hıçkırık: Olgu sunumu
E Songur, R Üney
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):52-54
ÖZET
TAM METİN
16. Risperidon kullanımına bağlı alopesi gelişen bir olgu
S Karabulut, S Çakır
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):55-57
ÖZET
TAM METİN
17. Klozapine bağlı noktürnal enürezis: İki olgu sunumu
B Yeşil, BH Almış
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):58-60
ÖZET
TAM METİN
18. Bir depresyon hastasında gabapentin yoksunluğu: Olgu sunumu
B Yeşil, HB Elbozan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):61-63
ÖZET
TAM METİN
19. Derin beyin uyarımı sonrası gelişen manik nöbet
S Kiraz, MZ Eroğlu, AB Yaşar, M Kiraz, A Akakın, K Tutkavul, M Çalışkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):64-67
ÖZET
TAM METİN
20. Peyote kaktüsü yoluyla meskalin kötüye kullanımı: Türkiye’de ilk olgu sunumu
C Cengisiz, U Bal, KT Ulutaş, N Dağlıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):68-70
ÖZET
TAM METİN
21. DEHB ile birlikte kekemeliği olan bir çocukta metilfenidatla kekemeliğin düzelmesi
L Bozatlı, KK Berberoğlu, C Ceylan, I Görker
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):71-73
ÖZET
TAM METİN
22. Bir prepubertal erkek çocukta metilfenidata bağlı jinekomasti: Bir olgu sunumu
BH Almış, H Almış, M Çelik, F Gümüştaş, M Turgut
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):74-76
ÖZET
TAM METİN
23. Mahkumlarda oksibutinin bağımlılığı: İki olgunun sunumu
M Balasar, F Çicekci
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):77-79
ÖZET
TAM METİN
24. Ensest sonrası ortaya çıkan aşırı yeme nöbetleri: Bir olgu sunumu
D Balkan, N Şahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):80-83
ÖZET
25. Travma sonrası gelişen affektif bozukluklarda katatoni öncül belirti midir? Bir olgu sunumu
Ç Bilginer, G Baki, M Karakuş, S Kandil
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):84-87
ÖZET
TAM METİN
26. Menstrual psikoz: Olgu sunumu
E Aktepe, E Özen, FÖ Eroğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):88-90
ÖZET
TAM METİN
27. Hipoglisemi nöbetleri ile başvuran tip-1 diyabetes mellitus tanılı ergen olguda Munchausen sendromu
SK Demirkaya, S Tağcı, H Aksu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(Ek 3):91-93
ÖZET
TAM METİN