Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 1
Araştırma
1. Panik bozukluğunda üst bilişler
Ö Böke, O Pazvantoğlu, Z Babadağı, E Ünverdi, R Ay, E Çetin, AR Şahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması
T Karlıdere, Ö Uzun, A Balıkcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):7-13
ÖZET
TAM METİN
3. Genç Erkeklerde Engellilik Nedeni Olan Psikiyatrik Bozuklukların Sıklıkları
C Acikel, N Kocak, A Balikci, I Aydin, H Istanbulluoglu, T Turker, A Bolu, M Alper, R Akyildiz, S Kilic
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):14-21
ÖZET
TAM METİN
4. Tıp eğitiminde ruhsal bozukluklara karşı damgalama eğitimi gereksiniminin değerlendirilmesi: Nitel ve nicel yaklaşım
M Demirören, Y Şenol, AMA Koşan, MC Saka
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):22-29
ÖZET
TAM METİN
5. Üniversite öğrencilerinde onay bağımlılığı ve empatinin sosyal fayda aracılığıyla aşırı internet kullanımına etkisi
DM Siyez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):30-36
ÖZET
TAM METİN
6. Vaginismusu olan kadınlarda bağlanma stilleri
Ö Özcan, BE Cumurcu, R Karlıdağ, S Ünal, EA Mutlu, Ş Kartalcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):37-43
ÖZET
TAM METİN
7. Kesmek ya da kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı
G Eryılmaz, IG Gül, GH Sayar, CO Noyan, E Özten
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):44-50
ÖZET
TAM METİN
8. Çankırı ilinde ergenlerin benlik saygısı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının riskli sağlık davranışları ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisi
S Dil, SG Şentürk, BA Girgin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):51-59
ÖZET
TAM METİN
9. Psikiyatristlerde ve psikiyatri asistanlarında bilişsel-davranişçi terapi hakkında mitler ve yanlış bilinenler
E Ertekin, BM Ergun, MZ Sungur
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):60-64
ÖZET
TAM METİN
10. Damar dışı yollardan madde kullanıcılarında Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarının yaygınlığı
EA Mutlu, AE Altıntoprak, L Tokuçoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):65-68
ÖZET
TAM METİN
11. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda doğum sırası
A Evrensel, S Alparslan, Ö Yorbik
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):69-73
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
12. Ergen yaş grubunda ruh sağlığı hizmetlerinin planlanması: Eğitim araştırma hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinin bir yıllık bulgularına dayalı gözlem ve öneriler
ÖŞ Üneri, G Dinç, Z Göker, E Güney
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):74-74
TAM METİN
13. Tramadole bağlı gelişen depresyon: İki olgunun sunumu
K Şenyaşar, ÖD Balaban, MS Yazar, N Eradamlar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(1):75-76
TAM METİN