Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: Ek 1
Olgu Sunumu
1. 3240 mg uzun etkili metilfenidat alımı ile intihar girişimi
AG Kılıçoğlu, H Ipek, C Mutlu, H Doğan, A Avcı, A Erdoğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):1-3
ÖZET
TAM METİN
2. Çoklu madde kullanımına bağlı bir psikoz olgusunda benzidamin kötüye kullanımı
PÇ Aydın, G Özgen, M Çekiç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):4-6
ÖZET
TAM METİN
3. Fluoksetin kullanımına bağlı saç dökülmesi: Olgu sunumu
B Çam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):7-9
ÖZET
TAM METİN
4. Venlafaksinin doz artışına bağlı gelişen hiperprolaktinemi: Bir olgu sunumu
EY Demir, Ö Gözlükaya, HO Yazar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):10-14
ÖZET
TAM METİN
5. Nörolojik ve psikiyatrik belirtiler gösteren yapay bozukluğa sahip bir kız ergen
Ö Yalçın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):10-13
ÖZET
TAM METİN
6. Yapay Bozukluk ve Bakımverenin Yapay Bozukluğu Eştanılılığı: Bir Olgu Sunumu
F Eren, N Oğuz, F Örnek, N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):17-20
ÖZET
TAM METİN
7. Kendine zarar verme davranışı ve intihar girişimi ile başvuran travmatik yas: Olgu sunumu
Ü Özer, G Yüksel, ŞN Erkoç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):21-24
ÖZET
TAM METİN
8. Sentetik kanabinoid kullanımına bağlı gelişen Weber sendromu
S Karabulut, Lİ Yargıç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):25-27
ÖZET
TAM METİN
9. Wilson hastalığına eşlik eden karma belirtiler ile seyreden bipolar bozukluk: Olgu sunumu
G Eryılmaz, Ö Yorbik, IG Gül, C Salçini
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):28-30
ÖZET
TAM METİN
10. Çocukluk çağında tanı konulan bir iktal psikoz olgusu
E Güney, ÖŞ Üneri, EP Arhan, ZS Karalök
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):31-34
ÖZET
TAM METİN
11. Epilepsi ve hafif düzeyde mental retardasyonu olan bir ergende postiktal psikoz ve aripiprazol tedavisi: Olgu sunumu
S Karadeniz, M Karakuş, B Duran, C İnce, S Kandil
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):35-38
ÖZET
TAM METİN
12. İntihar yası ile ilişkili bir pika olgusu
İM Atay
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):39-42
ÖZET
TAM METİN
13. Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü
A Evrensel, A Özşahin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(Ek 1):43-47
ÖZET
TAM METİN