Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 13; Sayı: 4
Araştırma
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kumar davranışının yaygınlığı ve risk etkenleri
M Çakıcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):243-249
ÖZET
2. Depresyon, distimi ve iyileşmiş depresyon hastaları ile sağlıklı kontrol grubunda bilişsel çarpıtmaların karşılaştırılması
C Cerit, B Coşkun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):250-255
ÖZET
3. Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği
Ö Aydemir, C Akkaya, K Altınbaş, K Kora, DS Dikici, F Akdeniz, F Kalaycı, ET Oral, S Vahip
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):256-261
ÖZET
4. Psikobiyolojik Kişilik Modeli ile Beş Faktör Kişilik Kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması
ESS Tok, H Arkar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):262-269
ÖZET
5. Endüstriyel bir patlama sonrasında gelişen akut stres bozukluğu ve TSSB'deki sosyodemografik ve bilişsel risk etkenleri
İ Taymur, MH Türkçapar, K Özdel, AE Sargın, L Çalışgan, E Zamkı, B Demirel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):270-276
ÖZET
6. Çocukluk çağı travmalarının intihar girişimi ve kendine zarar verme davranışı ile ilişkisi
İ Yargıç, E Ersoy, SB Oflaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):277-284
ÖZET
7. İstismara uğramış çocuk ve ergenlerin yatarak tedavisi
S Nasıroğlu, AY Tahiroğlu, A Avcı, GG Çelik, Z Öztürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):285-291
ÖZET
8. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde ruh sağlığını etkileyen etkenlerin araştırılması
N Soylu, BŞ Pilan, M Ayaz, S Sönmez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):292-298
ÖZET
9. Madde kullanım bozukluğu olan ve olmayan ergenlerin çocukluk dönemi aile yaşantılarına ilişkin algıları
DM Siyez, EG Gürçay, Z Yüncü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):299-305
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Yeni bir olası sendrom: SİNAN Sendromu
ME Ceylan, C Ülgen, F Maner, N Ergen, A Aydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):306-309
ÖZET
11. Bipolar bozukluk ve transseksüalite: İki olgu sunumu
S Özcan, L Tamam, A Soydan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):310-312
ÖZET
12. Klozapin kullanımına bağlı lökositoz: Olgu sunumu
B Ersoy, A Erol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):313-315
ÖZET
Editöre Mektup
13. Erişkin dönemde tanı konan bir nörokutanöz sendrom olgusu: Tüberoskleroz
E Değirmenci, T Değirmenci, N Kaçmaz, N Olgun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(4):316-316