Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 13; Sayı: 3
Araştırma
1. İzmir/Bornova ilköğretim ikinci kademe devlet okullarındaki ergenlerde yaşam kalitesi
S Altıparmak, Ş Taner, MT Soyer, E Eser
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):167-173
ÖZET
2. Beşinci sınıf psikiyatri stajında değerlendirme araçlarıyla ilgili performans ve algıda cinsiyet farklılığı
M Amr
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):174-178
ÖZET
3. İlk akut miyokart infarktüsü sonrası erken dönemde depresyon
E Deveci, E Ozan, M Güleç, İ Kırpınar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):179-183
ÖZET
4. Şizofrenide DRD3 ser9gly polimorfizmlerinin bilişsel işlevlerle ilişkisi: Bir ön çalışma
GS Varma, F Karadağ, ME Erdal, Öİ Ay, E Aydın, TG Edgünlü, H Herken
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):184-190
ÖZET
5. Zonguldak il merkezinde kadın cinsel sorunlarının yaygınlığı ve cinsel sorunlarla ilgili etkenler
ÜA Öztürk, N Atasoy, MA Kurçer, E Karaahmet, Ö Saraçlı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):191-197
ÖZET
6. Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında işlevselliğin genel değerlendirilmesi ve ilişkili etkenler: Geriye dönük bir çalışma
İ Kırpınar, M Oral
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):198-204
ÖZET
7. Psiko-onkoloji ve aile hekimliğinde ruh sağlığını güçlendirme: Sosyal destek algısı ve psikodrama grup terapisi uygulamaları
Dİ Akbıyık, H Soygür, E Karabulut
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):205-209
ÖZET
8. Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
RY Erol, Ö Bozo
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):210-215
ÖZET
9. Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği
İV Gülüm, İ Dağ
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):216-223
ÖZET
Derleme
10. Anksiyete bozukluklarının etiyolojisi
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):224-231
ÖZET
11. Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde karşılanmamış gereksinimler: Yeni bir seçenek pregabalin
N Dilbaz, KO Karamustafalıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):232-238
ÖZET
Olgu Sunumu
12. Sanrısal parazitozun tedavi seçenekleri: On dört hastalık olgu serisi
B Coşar, K Taşkınoğlu, P Lepping, S Burhanoğlu, HY Eser, ME Taner, Z Arıkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):239-242
ÖZET