Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 13; Sayı: 2
Araştırma
1. Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar
R Konkan, Ö Şenormancı, O Güçlü, E Aydın, MZ Sungur
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):91-96
ÖZET
2. Antidepresan tedaviye yanıtı etkileyen klinik özellikler: Doğal izleme çalışmas
S Bulut, M Ak, SD Bulut, T Türker, A Cansever, H Aydın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):97-103
ÖZET
3. Eş-bağımlılık ve işyerinde mobing arasındaki ilişki
G Ançel, E Yuva, DG Öztuna
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):104-109
ÖZET
4. Manisa ilinde engelli bireylere karşı toplumsal tutum
S Altıparmak, HY Sarı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):110-116
ÖZET
5. İstanbul'da tamamlanmış intihar olgularının psikolojik otopsisi
Ş Taktak, İ Üzün, İ Balcıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):117-124
ÖZET
6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği-Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD) Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
A Aydın, Y Barut, T Kalafat, M Boysan, L Beşiroğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):125-130
ÖZET
7. Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
F Yardımcı, Z Başbakkal, D Beytut, G Muslu, A Ersun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):131-137
ÖZET
8. Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Ö Karaçam, T Totan, YB Korkmaz, M Koyuncu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):138-144
ÖZET
9. C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Ö Bozo, T Yılmaz, E Tathan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):145-150
ÖZET
10. Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlaması: Lise öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
F Kaya, H Bilgin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):151-157
ÖZET
Derleme
11. Anksiyete bozukluklarının epidemiyolojisi
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):158-164
ÖZET
Editöre Mektup
12. Risperidona bağlı hiperprolaktinemi gelişen obsesif kompulsif bozukluklu bir olgunun aripiprazolle tedavisi
N Lapsekili, M Ak, L Sütçügil
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):165-165
13. Lityum-valproik asit zehirlenmesi sonrasında ortaya çıkan uzun süreli serebellar ataksi
G Sarısoy, ÖF Kaçar, O Pazvantoğlu, M Terzi
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):166-166