Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2
Editörden
1. Psikiyatrist Kimdir?
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):0-0
Araştırma
2. Fibromiyalji ve majör depresyon hastalarının öznel uyku kalitesi açısından karşılaştırılması
G Güleç, ST Temiz, O Armağan, MS Güleç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):93-99
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni hastalarında plazma prostaglandin düzeyleri
EE Erşan, S Erşan, O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):100-106
ÖZET
TAM METİN
4. Anksiyete bozukluğu: Kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfke açısından bir değerlendirme
NH Şahin, AD Batıgün, C Uzun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):107-113
ÖZET
TAM METİN
5. Epilepsi hastalarının aleksitimi, uyku kalitesi ve ruhsal belirtiler yönünden incelenmesi
G Keskin, AB Gümüş, E Engin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):114-120
ÖZET
TAM METİN
6. Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
T Doğan, F Sapmaz, T Totan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):121-129
ÖZET
TAM METİN
7. Psikiyatri hastalarında çocukluk çağı travmalarının sıklığı ve psikopatoloji ile ilişkisi
S Örsel, H Karadağ, AK Kahiloğulları, EA Aktaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):130-136
ÖZET
TAM METİN
8. Okulda disiplin cezası alma, ailede şiddete uğrama
S Ayan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):137-142
ÖZET
TAM METİN
9. Yasayla ihtilafa düşen ergenlerin risk ve gereksinmelerinin değerlendirilmesi: Araştırma ve değerlendirme formunun geliştirilmesi ve standardizasyonu
K Ögel, G Karadayı, G Şenyuva, EÖ Topsakal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):143-150
ÖZET
TAM METİN
10. Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri
H Karataş, C Öztürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):151-157
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Panik ataklarını taklit eden epileptik nöbetleri olan bir hastada serebral kortikal migrasyon defektleri
E Değirmenci, T Değirmenci, R Karasu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):158-159
ÖZET
TAM METİN
12. Adli yönden frontal lob sendromu: Bir olgu sunumu
Ş Kartalcı, S Ünal, S Özdemir
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):160-162
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Psikotik bozukluğu taklit eden Creutzfeldt Jakob Hastalığı olgusu
BB Güngör, F Tokuçoğlu, M Çelebisoy
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):163-164
TAM METİN
14. Tarihsel bir sistemin yeni bir mizaç modeline evrimi: Dokuz Tip Mizaç Modeli
ED Yılmaz, AG Gençer, Ö Aydemir
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):165-166
TAM METİN
15. Bir olgu üzerinden ebeveyn yabancılaştırma sendromu
F Torun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(2):167-168
TAM METİN