Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: Ek 2
Panel
1. Wolfgangus Theophilus Johannes Chrysostomus Mozart’ın psikiyatrik analizi
MK Doksat
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):2-3
ÖZET
2. Psikiyatrik hastalıklara genetik yaklaşımlar
MM Uğur
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):4-5
ÖZET
3. Havacılık ve psikiyatri
M Çetingüç, Z Dülkadir
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):6-7
ÖZET
4. Ruh sağlığı alanında çalışan hemşirelerin eğitimi, işlevselliği
F Öz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):10-11
ÖZET
5. Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin eğitimi, işlevselliği
Dİ Akbıyık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):12-13
ÖZET
6. Tıp eğitiminde davranış bilimleri ve psikiyatri stajı
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):14-15
ÖZET
7. Psikiyatri uygulamalarında hasta ve aile eğitimi
M Yıldız
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):16-17
ÖZET
8. Psikiyatri ve medya
Dİ Akbıyık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):18-19
ÖZET
9. Medya ve şizofreni
H Soygür
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):20-21
ÖZET
10. Basında yer alan intihar ya da intihar girişimi konulu haberlerde etik sorunlar
SA Cengiz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):22-23
ÖZET
11. Dikmen Vadisindeki yıkım tehdidinin getirdiği toplumsal dönüşüm-özne ya da nesne olarak insan
ST Delice
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):24-25
ÖZET
12. Ruh sağlığı ve disiplinlerin kesiştiği yer: Sosyal psikiyatri ve toplum ruh sağlığı
Dİ Akbıyık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):26-27
ÖZET
13. Bilgi sayarak öğrenmek, bilgisayarlarla öğrenmek
AG Sorguç, NE Özen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):28-29
ÖZET
14. Adolesanlar eğitim sürecinde neler yaşıyor?
S Bülbül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):30-31
ÖZET
15. Günümüz dünyasında inanç
MS Yeprem
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):32-33
ÖZET
16. Günümüzde ahlak, inanç ve maneviyat
Y Mehmedoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):34-35
ÖZET
17. Psikiyatride sosyal hizmetin yeri ve önemi
V Duyan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):36-37
ÖZET
18. Sosyal hizmet uzmanın görev ve rolleri (Toplumsal Dönüşüm Projesi, psikotik hastaların sosyalizasyonu ve rehabilitasyonu)
S Koşan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):38-39
ÖZET
19. İnanç ve şiddet
İ Balcıoğlu, ÖF Demirel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):40-41
ÖZET
20. Töre ve şiddet
R Hayran
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):42-43
ÖZET
21. Kronik ruhsal hastalıklarda rehabilitasyon ekibinin Türkiye’deki durumu
N Ulkgun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):44-45
ÖZET
22. Kronik ruhsal hastalıklarda rehabilitasyon ekibinin eğitiminin sağlanması için neler yapılabilir?
A Kılıçoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):46-47
ÖZET
23. Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi projesi uygulamaları
H Ensari
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):48-49
ÖZET
24. Koruyucu ruh sağlığında madde kullanım bozukluğu eğitimi
Z Yüncü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):50-51
ÖZET
25. Türk kültüründe ziyaret yerlerinin yaygın eğitim bağlamında sosyolojik analizi
M Aksoy
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):52-53
ÖZET
26. Popüler kültür, popüler dindarlık: Türk toplumunda türbe fenomeni üzerine psikososyolojik bir araştırma
A Köse, AU Mehmedoğlu, A Ayten
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):54-55
ÖZET
27. Sosyolojiden psikiyatriye bakışlar
N Konuk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):56-57
ÖZET
28. Damgalama süreci ve şizofreniye yönelik damgalama
EO Taşkın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):58-59
ÖZET
29. Depresyona yönelik tutumlar ve damgalama
E Özmen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):60-61
ÖZET
30. Alkol ve madde bağımlılığında damgalama
E Vardar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):62-63
ÖZET
31. Tükenmişlik sendromu
N Konuk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):64-65
ÖZET
32. Saklı hastalar/Hasta yakınları
İY Ulubil
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):66-67
ÖZET
33. Küreselleşme, sağlık ve tıp eğitimi
FN Ayoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):68-69
ÖZET
34. Küreselleşme ve Türkiye: Tıp eğitimi nasıl etkileniyor?
H Balcıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):70-71
ÖZET
35. Cinsel terapilerde geleneksel kültürün rolü
A Yaşan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):72-73
ÖZET
36. Cinsel suçlardan doğan adli psikiyatrik değerlendirmeler
İ Balcıoğlu, ÖF Demirel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):74-75
ÖZET
Poster
37. Bir grup lise öğrencisinde psikiyatrik belirti dağılımı ve etkileyen etkenler
PG Küçükkaya, I Işık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):78-79
ÖZET
38. Ruhsallık umutsuzluğu azaltır mı? Ruhsallık-umutsuzluk ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma
V Uysal, A Ayten
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):80-81
ÖZET
39. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve öz-bakım gücü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Sağkal, İ Eşer, L Khorshid
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):82-83
ÖZET
40. Ruhsal bozukluğu olan bireylerde içselleştirilmiş damgalanma
O Çam, D Çuhadar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):84-85
ÖZET
41. Liseli adolesanların iletişim becerileri düzeyinin ve iletişim becerileri eğitiminin etkinliğinin incelenmesi
T Sağkal, SD Bozkurt
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):86-87
ÖZET
42. Okul çağı çocukların anne-babalarının sözel saldırılarını algılayışı
A Uysal, A Kalkım
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(Ek 2):88-89
ÖZET