Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 9; Sayı: 3
Araştırma
1. Obsesif kompulsif bozukluğun eşlik ettiği şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve işlevsellik
Z Bahçe, Ö Böke, AR Şahin, AC Arık, H Güz, G Sarısoy, S Baykal
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):117-124
ÖZET
TAM METİN
2. Denetim odağının depresyon ve şizofreniye yönelik tutumlara etkisi
E Özmen, D Özmen, A Deveci, EO Taşkın
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):125-131
ÖZET
TAM METİN
3. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu
ZO Kocabıyık, E Çakıcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):132-138
ÖZET
TAM METİN
4. Ergenlerin ruhsal durumları ve anne baba tutumları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
G Keskin, O Çam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):139-147
ÖZET
TAM METİN
5. Batı Türkiye’nin kırsal bir kasabasında kadınlar arasında depresyon sıklığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
A Ünsal, Ü Ayrancı, M Tozun
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):148-155
ÖZET
TAM METİN
6. Hemodiyaliz hastalarında duygu kontrolü ve etkileyen faktörler
A Okanlı, N Erdem, EK Yılmaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):156-161
ÖZET
TAM METİN
7. Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesinde değişim, depresyon ve anksiyete
A Yaşan, S Ünal, E Gedik, S Girgin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):162-168
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Psikiyatrik bozukluklarda lamotrijin kullanımı
B Eken, A Verimli, G İzbırak, FO Er
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):169-178
ÖZET
TAM METİN
9. İntiharı önleme çalışmalarında sosyal hizmet mesleğinin rolü
K Alptekin, V Duyan, Ö Uçan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):179-187
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Nörobruselloza bağlı akut psikoz: Bir olgu sunumu
MA Ateş, A Algül, Ö Geçici, ÜB Semiz, V Turhan, M Çetin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(3):188-190
ÖZET
TAM METİN