Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2002; Cilt: 3; Sayı: 3
Araştırma
1. Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar: Aileler
O Doğan, S Doğan, H Tel, F Çoker, Ö Polatöz, FD Başeğmez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):133-139
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda çocukluk çağı kötüye kullanımı/ihmal yaşantıları ile intihar, kendine fiziksel zarar verme ve dissosiyatif belirtiler arasındaki ilişki
M Yanık, M Özmen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):140-146
ÖZET
TAM METİN
3. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı
Ü Ayrancı, Ç Yenilmez, Y Günay, C Kaptanoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):147-154
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
L Özdel, M Bostancı, O Özdel, NK Oğuzhanoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):155-161
ÖZET
TAM METİN
5. Yanık merkezi hemşirelerinde anksiyete, depresyon, iş doyumu, tükenme ve stresle başa çıkma: Karşılaştırmalı bir çalışma
S Ebrinç, C Açıkel, C Başoğlu, M Çetin, B Çeliköz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):162-168
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Ağız yanması sendromu: Bir olgu sunumu
A Eryılmaz, Ü Ayrancı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):169-173
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Anksiyete bozukluklarına koruma ve önleme
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(3):174-182
ÖZET