Dergi Ara >>
Derleme
1. Agmatinin Nöropsikiyatrideki Yeri ve Önemi
F Arıcıoğlu
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):7-20
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatrideki Şiddet Hakkında Herşey: Bir Gözden Geçirme
AG Hariri
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):21-29
ÖZET
TAM METİN
3. Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Şizofrenide İçgörüye Etkisi
F Algın, F Öncü, S Türkcan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):31-38
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofrenide İntihar
Z Tekin, Ç Hocaoğlu
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):39-48
ÖZET
TAM METİN
5. Yeme Bozukluklarında Farkındalık Temelli Tedavi Yaklaşımları
F Maner
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):49-61
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Bir Olgu Sunumu: Deliran Mani
M Tatlı, N Ergen, ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):63-66
ÖZET
TAM METİN
Editörden
7. Şizofrenide Artmış Fötalite
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2009; 3(1-2):67-69
TAM METİN