Dergi Ara >>
Derleme
1. Kişilik, Huy ve Psikopatoloji
S Aslan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):7-18
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
2. Sertleşme Güçlüğü Nedeniyle Başvuran Tamamlanmamış Evlilik Olgularında Vajinismus ve Tedaviye Direnç: Olgu Sunumu
EA Yıldırım, P Gökalp, M Hacıoğlu, E Dalbudak, F Akyüz, Ş Özer
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):19-24
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Narsisistik Kişilik Bozukluğu: Gelişim Süreçleri ve Yaşamı
E Ozan, İ Kırpınar, N Aydın, T Fidan, M Oral
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):25-37
ÖZET
TAM METİN
4. Otizm ve Şizofreni İlişkisi: Yanlış Tanı mı, Komorbidite mi? (Erişkin otizminin şizofreniden farkları adlı yazıya yanıt)
E Bora
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):39-46
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye'de Şizofreni Hastalarının Bakımı ve Rehabilitasyonuyla İlgili Yasal Düzenleme
E Kurt
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):47-62
ÖZET
TAM METİN
Görüş
6. Fluvoksamin Kullanımı Sonucunda Gelişen Saç Kaybı (Olgu Sunumu)
E Ünal, L Mete, L Gülseren, B Eliküçük
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):63-66
ÖZET
TAM METİN
Editörden
7. Koruyucu Bir Mekanizma Olarak Psikoz
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(1-2):67-68
TAM METİN