Dergi Ara >>
Derleme
1. Tianeptin Serotonin Geri Alımını Artırıcı Bir İlaç mıdır?
T Uzbay
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):9-14
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Yeni Antipsikotikler ve Haloperidolün Lipit Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
E Kurt, HM Emül, ET Oral
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):15-21
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi
F Maner, A Aydın
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):23-36
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Letal Depresyon
ME Ceylan, Ş Taktak, Z Erdoğdu
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):37-38
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Şizofrenide Psikososyal Etkenlerin Yeniden Önem Kazanması
İT Binbay, H Ulaş, K Alptekin
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):39-48
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. İntihar Girişimi, Eşcinselliğin Açılması ve İlgili Sosyokültürel Etmenler - Bir İntihar Girişimi Olgusu
S Doğan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):49-53
ÖZET
TAM METİN
Editörden
7. Şizofreni
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):55-56
TAM METİN
8. Travmadan Hezeyana Nörokimyasal Temel
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(3):56-57
TAM METİN