Dergi Ara >>
Psikiyatri Bülteni>> Yıl:1996; Cilt: 4; Sayı: 1
Derleme
1. Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Obsesif-Kompulsif Bozuklukla İlgili Spektrum Bozuklukları
MS Yurt, E Göka, SD Örsel
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):5-9
2. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler
K Alptekin
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):10-13
ÖZET
3. Şizofrenide Nöronal Plastisite ve İkincil Mesajcıların Etyopatogenez Açısından Rolleri
M İzmir, AK Göğüş
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):14-21
ÖZET
4. Dissosiatif Bozukluklar
N Kaya
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):22-25
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Bir Dissosiatif Kimlik Bozukluğu Olgusunda Krize Müdahale ve Stabilizasyon
İ Yargıç, V Şar
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):26-34
ÖZET
6. Ortak Özellikler Gösteren İki Atipik Bipolar Bozukluk Olgusu
H Aslan, N Özpoyraz, YE Evlice, M Ünal
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):35-37
ÖZET
7. Bir Olgu Dolayısıyla Gilles de la Tourette Sendromu
N Vurgun, TK Yoldaş, N Aydın
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):38-40
ÖZET
8. Üç Cinsel İstismar ve Sağaltım Süreci
A Avcı
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):41-44
ÖZET
9. Atipik İki Psikiyatrik Olguda Patolojik Yas
M İzmir, A Çevik
Psikiyatri Bülteni, 1996; 4(1):45-47
ÖZET