Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 24; Sayı: 2
Araştırma
1. Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Yaygınlığı ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyodemografik vePsikolojik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
DA Ergen, EG Kapçık
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):105-115
ÖZET
2. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Tarafından Özel Eğitime Yönlendirilen Çocukların Ruhsal Şikayetleri ve Klinik Özellikleri
H Altun, E Fındıklı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):117-123
ÖZET
3. Çocuk ve Ergenler İçin Baş Etme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması:Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları
MA Yıldız
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):125-136
ÖZET
4. Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum
C Peker, A Aydın
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):137-153
ÖZET
5. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografikve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Psikopatoloji ve İlişkili Risk Etkenleri
M Öztürk, B Tanrıverdi, ŞY Sapmaz
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):155-163
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Zihinsel Yetersizlik Bulunan Bir Olgunun Holmes-Schimke Sendromu Açısından Değerlendirmesi
E Esnafoğlu, E Yaman
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):165-169
ÖZET
Araştırma
7. Atipik Antipsikotikler: Güvenilirlik, Tolerabilite ve Kullanımlarına Dair Riskler Konusunda Bir Gözden Geçirme
TC Özçelik, E Karagöz, SA Güney
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):171-187
ÖZET
Derleme
8. Tiksinti
S Köse, B Özbaran
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; 24(2):189-198
ÖZET