Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 22; Sayı: 2
Araştırma
1. Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği - Çocuk Formu’nun Türkiye Örneklemine Uyarlama Çalışması
S Cüre, IG Danışman
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):81-96
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı ile İlişkisi
Ö Şireli, M Çolak, Y Orak, N Sakınç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):97-106
ÖZET
TAM METİN
3. Okula Başlamaya Hazır Oluşluk Değerlendirmesi İçin Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk ve Ebeveynlerin Özellikleri
Y Yulaf, F Gümüştaş, M Ayaz
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):107-116
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Ergenlik, Ayrılma ve Taburculuk: Bir Olgu Üzerinden Ayrılık Grupları
Lİ Ekin, FV Taş, T Güvenir
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):117-124
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar Bozukluğu Olan Bir Ergende Olanzapin Tedavisine Bağlı Masif Serum Kreatin Kinaz Yüksekliği
C Tanıdır, T Eseroğlu, S Bozbey, H Adaletli, ÖŞ Üneri
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):125-129
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluğuna Yeni Bir Bakış: DSM 5’in Getirdikleri
Z Göker, Ö Üneri, G Dinç, E Güney, ÖH Bozkurt
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):131-139
ÖZET
TAM METİN
Görüş
7. Mülteci Çocuklar ve Entegrasyon
V Çeri
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015; 22(2):140-142
TAM METİN