Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 10; Sayı: 1
Editörden
1. Anadilinde Bilim Üretmek
B Gökler
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):1-2
TAM METİN
Araştırma
2. Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler
SEÇ Kültür, A Tiryaki, F Ünal
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):3-8
ÖZET
TAM METİN
3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Kardiyovasküler Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
H Pekdemir, F Toros, A Çamsarı, D Çicek, M Yurtdaş, T Parmaksız, T Katırcıbaşı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):9-16
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Grup Otistik Çocukta Plazma ve Saç Bakır Düzeyleri
Ö Yorbık, A Cöngöloğlu, B Dilaver, A Cansever, C Akay, A Sayal, T Söhmen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):17-21
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Tourette Sendromunda Ketiapin Sağaltımı
ÖG Bozabalı, A Özbek, S Miral
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):22-28
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocukluk Çağı Törensel Davranışları ve Eşlik Eden "Tam Ayarında" Bileşeninin Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Yeri
AR Arman, M Berkem, MY Yazgan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):29-35
ÖZET
TAM METİN
7. Ergenlerde Ruhsal Sağaltımın Sonlanışı
C Odağ, T Bildik
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):36-45
ÖZET
TAM METİN
Görüş
8. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlemesinde Ekip Çalışması
F Şahin
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2003; 10(1):46-47
TAM METİN