Dergi Ara >>
Editörden
1. Çocuk Ruh Hekimi: Çocuk Hakları Savunucusu
A Yörükoğlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):1-2
Araştırma
2. Korunmaya Muhtaç ve Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocuklara Oyun Oynama Becerisinin Kazandırılması
M Arı, N Darıca, N Metin
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):3-9
ÖZET
3. Conner's Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması-II
Ç Dereboy, Ş Şener, F Dereboy, Y Sertcan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):10-18
ÖZET
4. Zihinsel Özürlü Çocuklarda Ruhsal Belirti Dağılımı
N Kaya, AS Çilli, R Aşkın, DG Şahinoğlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):19-23
ÖZET
5. Meslek Okullarına Devam Eden Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin ve Anne Babalarının Özellikleri
DS Özer, M Mangır
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):24-30
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Selektif Mutizm: Üç Olgu Nedeniyle Tedavisi
S Şenol, E Karacan, Ş Şener
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):31-38
ÖZET
Derleme
7. Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni: II. Etyolojiye Yönelik Varsayımlar, Nörobiyolojik ve Nöropsikolojik Çalışmalar, Aile Çalışmaları ve Sağaltım
R Uslu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):39-49
ÖZET
Görüş
8. Acıma; Güven
T Balcı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):50-51
9. Özürlülere İletilen Hizmetler
F Öktem
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997; 4(1):50-50