Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 2
Araştırma
1. Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik ve Geçerliği
A Çoban, H Arslantaş, F Dereboy, H Kamalak
Yeni Symposium, 2020; 58(2):2-6
ÖZET
TAM METİN
2. Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Kaygı ve Depresyon Sıklığı ve Bunların MetabolikKontrole Etkisi
MA Terzioğlu, SA Altıncık, S Yılmaz
Yeni Symposium, 2020; 58(2):7-11
ÖZET
TAM METİN
3. Yatan Hastalarda Elektroensefalografinin Tanısal Değeri: Klinik Karar Verme Üzerine Etkisi
Fİ Uslu, E Gökçal
Yeni Symposium, 2020; 58(2):12-16
ÖZET
TAM METİN
4. Yüz Tanıma Performansının Değerlendirilmesi: Cambridge Yüz Belleği Testi ve Glasgow Yüz Eşleştirme Testi Performanslarının Farklı Yüz Tanıma Deneyimine Sahip Gruplarla İncelenmesi
A Kapucu, A Aydınlık, S Amado
Yeni Symposium, 2020; 58(2):17-25
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Güncel Psikoterapi Yaklaşımları
P Karaca, S Oktay, M Koçak, G Erden
Yeni Symposium, 2020; 58(2):26-38
ÖZET
TAM METİN