Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2018; Cilt: 56; Sayı: 2
Araştırma
1. Gebe Kadınlarda Prenatal Bağlanma Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
PG Ulu, S Bayraktar
Yeni Symposium, 2018; 56(2):2-8
ÖZET
TAM METİN
2. Düşünce Kontrol Ölçeği – İnsomnia Gözden Geçirilmiş (DKÖ-İGG) Türkçe FormunGeçerliği
A Yıldırım, M Boysan, SA Aktaş
Yeni Symposium, 2018; 56(2):9-16
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Klinik Özellikleri ve Eşlik Eden Bozukluklar
MA Terzioğlu, B Çakaloz, G Ünlü
Yeni Symposium, 2018; 56(2):17-23
ÖZET
TAM METİN
4. Dini Yönelim ve Dindarlık Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
H Harlak, M Eskin
Yeni Symposium, 2018; 56(2):24-32
ÖZET
TAM METİN