Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2018; Cilt: 56; Sayı: 1
Araştırma
1. Bipolar Bozukluk Hastalarında Tedavi Uyumu ile Mizaç ve KarakterÖzellikleri Arasındaki İlişki
MS Gürsoy, Ö Abbak, M Beyazyüz, Y Albayrak
Yeni Symposium, 2018; 56(1):3-7
ÖZET
TAM METİN
2. Beş Faktörlü Kişilik Boyutları ile Yürütücü İşlevler Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
S Yılmaz, H Kafadar
Yeni Symposium, 2018; 56(1):8-12
ÖZET
TAM METİN
3. İskemik İnme Hastalarındaki Erken Ölümün Öngörülmesinde Rutin Laboratuar Test Sonuçlarının Cinsiyetler Arasındaki Farklılaşması
F Salehnia, Z Gholinejad, S Nazarbaghi, Y Rasmi, MRA Nikpour
Yeni Symposium, 2018; 56(1):13-17
ÖZET
TAM METİN