Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2015; Cilt: 53; Sayı: 2
Araştırma
1. Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda İçselleştirilmiş DamgalanmaDüzeylerinin Bazı Tanı Grupları, Sosyodemografik Özelliklerve Benlik Saygısı ile İlişkisi
M Beyazyüz, E Beyazyüz, Y Albayrak, S Baykal, E Göka
Yeni Symposium, 2015; 53(2):2-13
ÖZET
TAM METİN
2. Kronik pruritus hastalarında psikiyatrik profil
O Akman, FÖ Orhan, P Öztürk, A Özer, Y Akman, MF Karaaslan
Yeni Symposium, 2015; 53(2):14-22
ÖZET
TAM METİN
3. Memantin’in sepsis indükte kritik hastalık polinöropatisindeki terapötik etkilerinin incelenmesi
V Solmaz, BP Çınar, Y Uyanıkgil, T Çavuşoğlu, G Peker, O Erbaş
Yeni Symposium, 2015; 53(2):23-29
ÖZET
TAM METİN
4. Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri
K Tombul, İ Balcıoğlu, DH Ertem, A Bingöl, B Göksan, DU Uludüz
Yeni Symposium, 2015; 53(2):30-36
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları
Ş Turan, CA Poyraz, NGU Sağlam, GÇ Batun, A Yassa, A Duran
Yeni Symposium, 2015; 53(2):37-44
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Mega sisterna magna ile komorbid şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk: bir olgu sunumu
AS Kani, CA Poyraz, E İnce, A Duran
Yeni Symposium, 2015; 53(2):45-46
ÖZET
TAM METİN
7. Dirençli bir şizofreni olgusu: 36 yılda 60 yatış ve 342 EKT seansı: Sosyal destek eksikliği mi, yetersiz tedavi mi?
E Cesur, N Fistikci, G Donmezler, Ö Saatcioğlu
Yeni Symposium, 2015; 53(2):47-49
ÖZET
TAM METİN
8. Aripiprazole bağlı ağır parkinsonizm: Olgu sunumu
İ İnanlı, Am Çalışkan, A Kürkcü, İ Eren
Yeni Symposium, 2015; 53(2):50-52
ÖZET
TAM METİN