Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2013; Cilt: 51; Sayı: 3
Derleme
1. Agomelatin Depresyon Tedavisine Ne Getiriyor? Güncel Bir Gözden Geçirme
C Cerit, İ Yaluğ, E Akpınar, A Talas, AE Tufan, E Özten
Yeni Symposium, 2013; 51(3):123-131
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
M Eskin, H Harlak, F Demirkıran, Ç Dereboy
Yeni Symposium, 2013; 51(3):132-140
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Psikiyatri Eğitimine Eleştirel Bir Bakış: ABD’den Bir Perspektif
UM Çamsarı
Yeni Symposium, 2013; 51(3):141-150
TAM METİN
Araştırma
4. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Sağlıkla İlişkili Davranışlar
G Yılmazel
Yeni Symposium, 2013; 51(3):151-157
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Sigmund Freud’un Vak’alarının Gerçek Yüzü
MK Doksat, NG Doksat
Yeni Symposium, 2013; 51(3):158-165
ÖZET
TAM METİN