Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2009; Cilt: 47; Sayı: 4
Olgu Sunumu
1. Fluvoksamin ile İlişkili Dirençli bir Hıçkırık Vak'ası
E Bozhüyük, CA Poyraz, BÇ Poyraz, A Özdemir, BM Savrun, MK Arıkan
Yeni Symposium, 2009; 47(4):161-163
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Marmara Depreminden Altı Yıl Sonra Sapanca'da Travma Sonrası Stres ve Anksiyete Bozukluklarının Değerlendirilmesi
MF Önsüz, A Topuzoğlu, H İkiışık, M Karavuş
Yeni Symposium, 2009; 47(4):164-1777
ÖZET
TAM METİN
3. Akut Stres Bozukluğunda Bir Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)
E Sinici, HG Erden, Y Yurttaş
Yeni Symposium, 2009; 47(4):178-186
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Somatizasyonda Kültürel ve Sosyolojik Faktörler
EMÖ Şahin, AS Türkcan, A Belene, D Yeşilbursa, E Yurt
Yeni Symposium, 2009; 47(4):187-193
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Açısından İncelenmesi
FÜ Top, B Kaya
Yeni Symposium, 2009; 47(4):194-202
ÖZET
TAM METİN
6. Bir Üniversite Hastanesinde Psikotik Bozukluk Hastalarında Atipik Antipsikotik Kullanımının Metabolik Etkileri
BE Cumurcu, MN Tümüklü, FÇ Çelikel, S Demir, M Eğri
Yeni Symposium, 2009; 47(4):203-210
ÖZET
TAM METİN
7. Farklı Ülkelerde Çalışan Psikiyatrlarda Tükenmişlik ve İş Doyumu
N Havle, MC İlnem, F Yener, S İster
Yeni Symposium, 2009; 47(4):211-217
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Psikiyatride Bruksizm
M Kuloğlu, O Ekinci
Yeni Symposium, 2009; 47(4):218-224
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
9. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme Süreci
Z Yüncü, E Gürçay, ZT Kabasakal, B Özbaran, M Tamar, C Aydın
Yeni Symposium, 2009; 47(4):225-234
ÖZET
TAM METİN