Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1996; Cilt: 34; Sayı: 3-4
Araştırma
1. Monosemptomatik Hipokondriyazis Kavramı ve Bu Tanıyı Alan Vakaların Klinik Özellikleri
MK Doksat, MR Bayar, P Koçak, A Arıcı
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):51-54
ÖZET
TAM METİN
2. Obsessif Kompulsif Bozuklukta Kişilik Özellikleri Ve Kişilik Bozuklukları
H Kara, MK Yazıcı, MK Sayar, MY Ağargün, A Verimli
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):55-59
ÖZET
TAM METİN
3. Vaginismus Vakalarının Psiko-Sosyal Ve Psikoterapik Yönden İncelenmesi
M Oktay, S Erez
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):60-64
ÖZET
TAM METİN
4. Başağrıları ve İlişkili Psişik Semptomlar
M Savrun, F Karaali, Z Kökrek
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):65-67
ÖZET
TAM METİN
5. Sakatlık Geçiren Bireysel Mücadele Sporcularında Depresyon Faktörünün Araştırılması
Z Kökrek, K Torun, İ Balcıoğlu
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):68-71
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Obsesif Kompulsif Semptomlarla Seyreden Kafa Travmasına Bağlı Anksiyete Bozukluğu: Bir Olgu Nedeniyle
A Özçubukçuoğlu, M Çetin, M Saraçoğlu, A Çelebi, S Yiğit
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):72-74
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Epilepsinin Ceza Ehliyeti Açısından Değerlendirilmesi
FN Cansunar, İ Balcıoğlu
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):75-78
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Levodopa'ya Bağlı "Nonmotor" Flüktüasyonlar
H Apaydın, N Ergin, G Somay, S Özekmekçi
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):79-82
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. İzole Optik Nörit ve Sessiz Beyin Lezyonları İle Ortaya Çıkan Bir Çocukluk Çağı Multipl Sklerozu
H Tireli, S Baybaş, N Yılmaz, Ç İzkara
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):83-86
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. Somatoform Bozukluk Vakalarında Depresif Belirti İncelemesi
T Yurtbay, F Kurdoğlu, N Emil
Yeni Symposium, 1996; 34(3-4):87-94
ÖZET
TAM METİN