Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1995; Cilt: 33; Sayı: 1
Derleme
1. Tiroidi Ve Paratiroid Hastalıklarında Görülen Psikiyatrik Bulgular
K Doksat, İ Balcıoğlu
Yeni Symposium, 1995; 33(1):5-8
Araştırma
2. N 100-P 200 ve Negatif ve Pozitif Şizofrenide Lateralizasyon
S Kırlı, H Dülger, D Çakmak, M Devrim, Ş Gökhan, C Evren
Yeni Symposium, 1995; 33(1):9-14
Derleme
3. Hafızanın Psikobiyolojisi
İ Balcıoğlu, N Kocabaşoğlu, Z Kökrek
Yeni Symposium, 1995; 33(1):15-16
Olgu Sunumu
4. Bir Vaka Sebebiyle Kavum Septum Pellucidimun Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi
H Mırsal, BM Savrun, A Ziyalar
Yeni Symposium, 1995; 33(1):17-19
Derleme
5. Antipsikotiklerin Nisbeten Sık Rastlanan Yan Tesirleri ve Bunlarla Başa Çıkma Yöntemleri
MK Doksat, G Kızıltan, R Bayar
Yeni Symposium, 1995; 33(1):20-25
Araştırma
6. Fonksiyonel Baş Ağrılarında Psikiyatrik Semptomların Araştırılması
S Tüzgen, A Duran, K Tombul, M Tosun
Yeni Symposium, 1995; 33(1):26-30
Olgu Sunumu
7. Bir Vaka Sebebiyle Tardif Distoni'ye Bir Bakış
N Kocabaşoğlu, İ Balcıoğlu, G Somay, E Karaca, F Karaali
Yeni Symposium, 1995; 33(1):31-34
Araştırma
8. Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Kişilik Profilinde Görülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi
A Saygı, N Tarhan, R Aydilek, N Kaya, E Kunter, E Ceylan, Y Burkovik
Yeni Symposium, 1995; 33(1):35-38
9. Demans Hastalarında Nikardipin'in Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
V Necdet, N Karaağaç
Yeni Symposium, 1995; 33(1):39-41
10. Hekim Hasta İlişkilerinde Karşılaşılan Bazı Etik Sorunların Araştırılması
N Sarı, İ Başağaoğlu
Yeni Symposium, 1995; 33(1):42-47
Derleme
11. Down Sendromunda Nöropatoloji
S Keskin
Yeni Symposium, 1995; 33(1):48-52