Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1989; Cilt: 27; Sayı: 3
Derleme
1. Akupunkturun Pato-Fizyolojisi
MK Doksat
Yeni Symposium, 1989; 27(3):5-16
Olgu Sunumu
2. Kronik Alkolizmâya Bağlı Olarak Gelişen Bir Pellegra Vak'ası
A Duran, M Uğur, S Madazlıoğlu
Yeni Symposium, 1989; 27(3):17-21
Derleme
3. Çocukluk Psikozlarında Erken Koruma
R Cebiroğlu
Yeni Symposium, 1989; 27(3):22-24
4. Demansın Psikiyatrik ve Psikometrik Yönden Değerlendirilmesi
M Oktay
Yeni Symposium, 1989; 27(3):25-34
Araştırma
5. Vertebro-Baziler Sistem Hastalıklarında Klinik-Laboratuar ve CT Bulgularının Değerlendirilmesi
B Korkmaz, H Denktaş
Yeni Symposium, 1989; 27(3):35-38
6. Temaruz (Simülasyon) ve Histeri Tablolarında Görsel Testler
Z Sürel, H Tolun, G Kendiroğlu
Yeni Symposium, 1989; 27(3):39-45
7. Normal ve Toksemik Gebelerde Serum Transaminaz ve Alkalin fosfotaz Değerleri
C Şanioğlu, T Cengiz
Yeni Symposium, 1989; 27(3):46-51
Olgu Sunumu
8. Glokom İle Beraber Görülen Bir Retinoskizis Vak'ası
G Kendiroğlu, Ş Özkan, A Girgin, MA Öztemir
Yeni Symposium, 1989; 27(3):52-55
Araştırma
9. Tokoliz Uyguladığımız Vak'alarda Mg. S04 ve Ritodrin'in Etkilerinin Karşılaştırılması
M Urfalıoğlu, C Şanioğlu, M Karacan
Yeni Symposium, 1989; 27(3):56-62