Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1982; Cilt: 20; Sayı: 4
Derleme
1. Transaksiyon analizi (TAA) -(Doğuşu ve temel kavramları
A Özbek
Yeni Symposium, 1982; 20(4):7-23
Olgu Sunumu
2. Sanfilippo Sendromu (Bir Vak'a sebebiyle)
Ö Polvan, Ü Göktürk
Yeni Symposium, 1982; 20(4):24-36
Derleme
3. Tıbbî ve Adli Yanılmalar
SY Özden, M Tosun
Yeni Symposium, 1982; 20(4):34-45
4. Sellae Turcica
E Altuğ
Yeni Symposium, 1982; 20(4):46-54
Araştırma
5. Miyastenia Gravis patogenezisinde Nervus Rekurrens'lerin A Thyroidea Inferior ile yaptığı çapraz ve açısı
D Kalkan, Ş Selvili, S Öneş
Yeni Symposium, 1982; 20(4):60-65
Olgu Sunumu
6. Postmenopozal Apert-Gallais Sendromu ve Rinofima vak'ası
A Sukyasyan, V Tezcan, O Yılmaz, Ş Kayahan
Yeni Symposium, 1982; 20(4):66-74
Araştırma
7. Verapamil'in mide asit salgılanması üzerine etkisi
İ Dinç, İ Yurdakul, E Çağlar, Y Güven
Yeni Symposium, 1982; 20(4):75-80
8. Çocuklarda Akalazya ve cerrahi tedavisi
H Cebeci, A Andican, E Cebeci
Yeni Symposium, 1982; 20(4):81-86
Olgu Sunumu
9. Calcitonin ile tedavi edilen bir Paget vak'ası
C Tatlıbal, F Tüzün, M Toprak
Yeni Symposium, 1982; 20(4):87-95