Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2009; Cilt: 11; Sayı: 1
Araştırma
1. Major Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluğu Tanılarını Alan Annelerin Çocuklarında Bildirilen Bedensel Yakınmalar Arasında Bir Fark Olabilir mi?: Bir Ön Çalışma
AE Tufan, Ş Boşgelmez
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):1-7
ÖZET
2. Kronik Başağrısı ve Epilepsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar
MF Ceylan, E Güney, A Serdaroğlu, E İşeri, E Arhan
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):8-13
ÖZET
3. Türkiye?de Erkekten Kadına Transseksüeller ve Homoseksüellerin Ebeveyn Tutumları, Cinsel Deneyimleri ve Cinsel Gelişimleri
A Bozkurt, KN Özmenler, T Karlıdere, M Gülsün, M Ak, S Yetkin, F Özgen, A Özşahin
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):14-19
ÖZET
4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Beden İmgesi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
EE Erşan, O Doğan, S Doğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):20-25
ÖZET
Derleme
5. Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozukluğunda Manyetik Rezonans Goruntuleme
D Karadağ, YI Taner
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):26-29
ÖZET
6. Bağımlılıkta Psikodinamik Kavramlar
Y Genç, C Özcan, F Faracı, G Odabaşıoğlu, Ö Öztürk
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):30-34
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Risperidone ve Olanzapin?in Birlikte Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu
N Kuğu, M Semiz, O Doğan, O Kavakcı, G Yontar
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):35-38
ÖZET
8. Ergenlik Döneminde Kimlik Karmaşasından Tanı Karmaşasına: Bir Vaka Sunumu
E Güney, AÇ Kuruoğlu, Ş Şener
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):39-44
ÖZET
9. Anksiyete belirtileri ile ortaya çıkan civa zehirlenmesi: Mad Hatter Hastalığı
G Hızlı, İ Aydın, H Bulut, AB Arslan
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(1):45-47
ÖZET