Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2006; Cilt: 8; Sayı: 1
Araştırma
1. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Eksen I ve Eksen Bozuklukları ile Birlikteliği
F Uğuz, R Aşkın, AS Çilli
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):1-5
ÖZET
2. Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe'ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği
Ö Aydemir, MM Demet, AE Danacı, A Deveci, EO Taşkın, S Mızrak, E Şimşek, İ İçelli
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):6-10
ÖZET
3. Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler
EO Taşkın, FS Şen, E Özmen, Ö Aydemir
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):11-17
ÖZET
4. Hamilton Depresyonu Değerlendirme Ölçeği yapılandırılmış Görüşme Kılavuzu Mevsimsel Duygu Durumu Bozukluğu Versiyonu'nun Güvenilirlik ve Geçerliliği
Ö Aydemir, A Deveci, İ İçelli
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):18-21
ÖZET
5. Kemoterapiye Bağlı Beklentisel Bulantı ve Kusmanın Önlenmesi: Plaseboya Karşı Alprazolamın Etkinliliğinin Karşılaştırılması
Ö Doğanavşargil, N Kaya, F Öztürk, HE Mete, A Noyan
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):22-26
ÖZET
6. Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun Psoriasis Hastalarıyla Karşılaştırılması
E Taner, S Burhanoğlu, B Coşar, M Önder
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):27-29
ÖZET
Derleme
7. Yaşlılarda Depresyon
K Göktaş, İ Özkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):30-37
ÖZET
8. Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisine Bakış
E Taner, B Coşar
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):38-49
ÖZET
Olgu Sunumu
9. Karbamazepin Tedavisi Sırasında Gelişen Hiponatremi ve Sonuçları: Bir Olgu Sunumu
C Kısa, FV Yüksel, Ç Aydemir, E Göka
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):50-53
ÖZET
10. Parkinson Hastalığı Yönünde Aile Yüklülüğü Olan Bir Hidrofobi Olgusu
M Gülsün, A Evrensel, A Cansever, F Özdağ
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):54-57
ÖZET
Derleme
11. Psikodinamik Açıdan Cemal Süreya ve Şiiri IV: Depresyon Psikodinamiği ve Cemal Süreya
Y Alper
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(1):58-66
ÖZET