Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2001; Cilt: 3; Sayı: 2
Derleme
1. Dinamik psikiyatrinin gelişim süreci
Y Alper
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):61-70
2. Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerine genel bir bakış
Ç Yenilmez, Ü Ayrancı, C Kaptanoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):71-78
Araştırma
3. Türkiye'deki intihar hızlarındaki değişimler
A Altındağ, A Sır, M Özkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):79-87
4. Obezite ve borderline kişilik bozukluğunda psikolojik belirtiler
A Akalın, A Erol, F Yazıcı, B Efe
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):88-94
5. Bipolar ve yineleyici major depresif bozuklukların klinik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma
FÇ Ateşci, F Karadağ, O Özdel, NK Oğuzhanoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):95-102
6. Plazma lipid düzeyleri ile özkıyım arasındaki ilişki
R Özcankaya, N Delibaş
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):103-109
7. Madde kullananlarda cezaevi yaşantısı
C Evren, K Ögel, D Çakmak
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):110-120
Olgu Sunumu
8. Parietal lob kistiyle ilişkili obsesif kompulsif bozukluğu olan bir vaka
M Atmaca, M Kuloğlu, N Kılıç, E Tezcan
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(2):121-125