Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2001; Cilt: 3; Sayı: 1
Derleme
1. Yönetsel fonksiyonlar, prefrontal korteks ve psikopatoloji
TH Yöney
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):1-9
2. Anoreksiya nervosanın psikodinamikleri
Y Işık, B Gökler
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):10-16
Araştırma
3. İçgörünün üç bileşenini değerlendirme ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması
S Aslan, BG Kılıç, H Karakılıç, B Coşar, S Işıklı, E Işık
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):17-24
4. Bruksizmli hastalarda anksiyete, depresyon ve stres verici yaşam olaylarının araştırılması: Kontrollü bir çalışma
B Veznedaroğlu, A Saraçoğlu, A Noyan, B Özpınar
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):25-31
5. Özkıyım niyeti ve serum lipid düzeyleri
A Çayköylü, N Aydın, S Anaç, H Aksoy, Ü Kamber, İ Kırpınar
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):32-39
6. Ankara Gölbaşı ilçesinde yaşayan 15 yaş ve üzeri kişilerin sigara içme durumları
I Maral, MN İlhan, S Özkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):40-46
7. Doğum ve anksiyete yaşantısı üzerine kıyaslamalı bir çalışma
ET Tuncer, N Çetin
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):47-52
Olgu Sunumu
8. Depresyonla başlayan ve Pick hastalığının başlangıç evresi düşünülen yaşlı bir olgu
N Kuğu, E Bolayır, T Erselcan, O Doğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2001; 3(1):53-59