Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:1999; Cilt: 1; Sayı: 2
Derleme
1. Negative semptomlar: Kavramın gözden geçirilmesi ve antipsikotik ilaç tedavisine yanıt
E Kostakoğlu, HY Meltzer
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):59-79
TAM METİN
2. Depresyonda uyku özellikleri ve antidepresan tedavilerin uyku üzerine etkileri
S Aslan, E Işık
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):80-96
TAM METİN
Araştırma
3. Şizofrenide obsesif-kompulsif belirti şiddeti: İçgörü ile ilişkisi
AR Özen, H Güz, N Dilbaz
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):97-107
TAM METİN
4. Obsesif kompulsif bozukluklarda kaudat nükleusların manyetik rezonans görüntüleme ile kantitatif değerlenirilmesi
U Şenol, M Eryılmaz, K Karaali, C Çevikkol, A Baklacı, E Lüleci
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):108-113
TAM METİN
5. Bedenselleştiren hastalarda eksen-2 bozuklukları, kişilik özellikleri, ve aleksitimi
Ş Özen, A Özçetin, M Özkan, Ö Özbulut, İ Başak
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):114-122
TAM METİN
6. Park Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesi'ne 15-49 yaş grubu kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansı
SK Gökkurt
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):123-131
TAM METİN
Panel
7. Araştırma etiği yönünden hekim-ilaç sanayi ilişkileri
S Battal, I Tuğlular, B Coşar, A Aracı, A Nayır, İ Gelişen
Türkiye'de Psikiyatri, 1999; 1(2):133-154
TAM METİN