Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 29; Sayı: 1
Araştırma
1. Yüksek İşlevli Otizm ve Yüksek İşlevli Şizofrenide Bilişsel İşlevler
ÖM Çalışır, EC Atbaşoğlu, HD Özgüven, Ş Ölmez
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Cinsiyet Disforisi Olan Bireylerde Cinsiyet DeğiştirmeninRuh Sağlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
BÖ Yıldızhan, Ş Yüksel, M Avayu,H Noyan, E Yıldızhan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):11-21
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni Hastalarında İçgörünün Psikopatoloji ve Nöropsikolojik İşlevlerle İlişkisi  
A Tiryaki, A Karahan, FC Arslan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):22-30
ÖZET
TAM METİN
4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerde Nöropeptit Y Düzeyleri
ÖH Bozkurt, E Güney, Z Göker, GŞ Dinç, M Alışık, Ö Erel, E Çöp, ÖŞ Üneri
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):31-35
ÖZET
TAM METİN
5. Dünya Sağlık Örgütü Engellilerde Yaşam Kalitesi ModülüTürkçe Sürümünün (WHOQOL-DIS-TR) Türk ToplumundakiPsikometrik Özellikleri
E Eser, Ö Aydemir, BC Özyurt, A Akar, S Deveci, S Eser, C Ayık
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):36-46
ÖZET
TAM METİN
6. Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
İV Gülüm, S Uluç, G Soygüt
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):47-53
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Etkililik Çalışmaları Ne Kadar Etkili? Bilişsel Davranışçı Terapiler Bağlamında Bir Değerlendirme
E Güven, G Gökçe
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):54-66
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Asenapin ile Düzeltilmiş QT Aralığında Uzama veVentriküler Trigeminal Ritim: Bir Olgu Sunumu
JS Gill, AH Sulaıman
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):67-68
ÖZET
TAM METİN
9. İki Olgu Nedeniyle Rahim Tahliyesi Hakkında Karar Verme Kapasitesinin Değerlendirilmesi
AE Altınöz, A Eşsizoğlu, M Sercan, D Yiğit, S Yıldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):69-72
ÖZET
TAM METİN