Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 2
Araştırma
1. Mavi At Kafe'nin 6 Yılda Öğrettikleri: Şizofreni Hastalarının Gözünden İyileşmeye Katkıda Bulunan Etmenler-Nitel Bir Analiz
H Soygür, MM Yüksel, P Eraslan, SA Özden
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):75-80
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar Bozuklukta İnterlökin-18 ve İnterlökin-6 Sitokin Seviyelerinin Bilişsel İşlevler ile İlişkisi
FC Arslan, A Tiryaki, EÖ Karagüzel, G Aral, O Sarıoğlu, İ İnce, S Çankaya, A Alver
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):81-88
ÖZET
TAM METİN
3. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Semptomlarına Metilfenidatla Yetersiz Yanıt: CES-1 Polimorfizminin Rolü Var mı?
ÜA Ardıç, ES Ercan, D Aygüneş, D Yüce, S Durak, B Kosova
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):89-94
ÖZET
TAM METİN
4. Genç Yetişkinliğin Öncesinde Olan Ergenlerin Yaşam Doyumu: "Utangaçlık" ve "Öz Yeterlik Algısı"nın Rolü
M Erol
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):95-103
ÖZET
TAM METİN
5. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği'nin İki Sürümünün Karşılaştırılması ve Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi
C Çelik, G Erden, S Özmen, ST Hesapçıoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):104-116
ÖZET
TAM METİN
6. Hipomani Soru Listesi-32-Yenilenmiş Sürümün Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
S Vahip, Ö Aydemir, C Akkaya, K Altınbaş, K Kora, DS Dikici, F Akdeniz, F Kalaycı, T Oral, I Vahip, M Alkan, J Angst
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):117-123
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Bozukluklar
EE Koçak, C Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):124-131
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Aripiprazol ile Tetiklenmiş Aşırı Terleme: İki Olgu Sunumu
A Vohra
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):132-134
ÖZET
TAM METİN
9. Frontal Lob Sendromunda Yönetici İşlevler: Bir Olgu Sunumu
Ö Metin, AE Tufan, NC Binici, Ö Saraçlı, A Atalay, AY Tahiroğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):135-138
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımlılık Psikiyatrisi Yandal Eğitimi: Türkiye İçin Bir Model
UM Çamsarı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):139-141
TAM METİN
11. ICD 11. Bölüm Ruhsal Bozukluklar: WPA (Dünya Psikiyatri Birliği) Üyeleri İçin Güncelleme
M Luciano
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(2):142-146
TAM METİN