Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 26; Sayı: 2
Editörden
1. Geleceğe Bakış
A Ertuğrul
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):0-0
Araştırma
2. İlk Psikoz Atağı: Belirtiler, Tedavi Başlangıcı ve Klinik Yanıt İlişkisi
E Yıldızhan, A Türkcan, S İnan, Z Erenkuş, Ö Yalçın, A Erdoğan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):77-86
ÖZET
TAM METİN
3. Anne ve Baba Adaylarında Psikiyatrik Belirtiler ile Doğum Sonrası Depresyon ve İnfantil Kolik Arası İlişki: Çok Merkezli Bir Takip Çalışması
HT Çak, K Karabekiroğlu, EÇ Kültür, MC Tarakçıoğlu, R Kaya, GN Say, I Görker,D Sapmaz, A Karabekiroğlu, NÇ Memik, M Yüce,S Köse, B Özbaran, DF Özdemir, BA Sarı,SÖ Erol, G Evinç, H Cengiz, F Varol
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):87-98
ÖZET
TAM METİN
4. İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri
S Ekşioğlu, H Güleç, G Şimşek, ÜB Semiz
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):99-106
ÖZET
TAM METİN
5. Endişe ve Ruminasyonun Kaygı ve Depresyon Belirtileri Üzerindeki Rolü
AE Yılmaz
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):107-115
ÖZET
TAM METİN
6. Demans Hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri ile Değerlendirilen Ajitasyon Boyutlarının Araştırılması
U Altunöz, ETÖ Kızıl, S Kırıcı, G Baştuğ, BB Kanat, A Sakarya, O Er, E Turan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):116-122
ÖZET
TAM METİN
7. Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu
G Dirik, O Yorulmaz, AN Karancı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):123-130
ÖZET
TAM METİN
8. Şizoaffektif Bozukluk: Kavramın Ortaya Çıkışı ve Güncel Durumu
S Padhy, A Hedge
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):131-137
ÖZET
TAM METİN
9. Paraşemazinin Fenomenolojik ve Tanısal Kapsamı: Bir Olgu Sunumu
UM Mehta, H Thippeswamy, RD Bharath, P Satishcandra
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):138-141
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Psikotik Bozukluk ve Sheehan Sendromu: Etiyoloji mi, Eştanı mı?
B Tıkır, E Göka, MÇ Aydemir, Ş Gürkan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):142-145
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. Açlık Grevi ve Antipsikotik Tedavi
A Evrensel
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):146-146
TAM METİN
12. Oksibutinin Kötüye Kullanımı
SS Can
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):147-148
TAM METİN
13. Meme Cerrahisi Sonrası Hayalet Meme Sendromu
F Köşger, İ Sönmez
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):148-149
TAM METİN
14. “Ben” ve “O” Üzerine
MO Öztürk
Türk Psikiyatri Dergisi, 2015; 26(2):150-151